Hoppa till innehåll

Skolformer

Grundläggande nivå

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar den nioåriga grundskolan. Kurserna är till för dig som till exempel behöver träna grundläggande läsning och skrivning eller repetera något ämne från grundskolans senare år innan du forsätter på gymnasial nivå.

Grundläggande vuxenutbildning finns som fristående kurser. Det går bra att kombinera grundläggande vuxenutbildning med kurser på gymnasial nivå. 

Förkunskaper
Som regel behövs inga speciella förkunskaper för att läsa på grundläggande nivå. Om du inte har svenska som modersmål krävs dock att du läst sfi, kurs D. Tala gärna med en vägledare innan du gör din ansökan så att du hamnar på rätt kurs och rätt nivå.

Kursplaner och betygskriterier

Alla kurser har en kursplan som beskriver mål och betygskriterier. 

Gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolan för ungdomar. Du kan själv kombinera fristående kurser så att det passar dina behov. Vissa kurser kan du läsa på distans och/eller under flexibla studieformer.
 

Förkunskaper
På gymnasial nivå bör du i allmänhet ha förkunskaper som motsvarar grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Om det finns särskilda förkunskapskrav eller avvikelser från de allmänna förkunskapskraven anges detta för respektive kurs. 


Kursplaner och betygskriterier
Alla kurser har en kursplan som beskriver mål och betygskriterier. 

För vidare information och ansökan tag kontakt med en studie- och yrkesvägledare, kontaktuppgifter finner du på hemsidan.

Svenska för invandrare, SFI

Svenskundervisning för invandrare, SFI är en grundläggande utbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. Du får också lära dig om det svenska samhället, arbetslivet och svensk kultur.

Rätt till SFI-studier inom vuxenutbildningen i Ljusdals kommun har du: 
- från och med 1 juli det år du fyller 16. 
- som är folkbokförd i Ljusdals kommun. 
- som saknar grundläggande kunskaper i svenska. 
 
Studieekonomi

Du får inget studiestöd från CSN för SFI-studier.